1. Research progress of fly ash activation and its application in the porous catalytic materials

LU Qiang, WU Yachang, XU Mingxin, LIU Zishu, ZHANG Pingxin, OUYANG Haodong

2. Research progress on characteristics and comprehensive utilization of calcium carbide slag

ZHAO Liwen, ZHU Ganyu, LI Shaopeng, MENG Ziheng, MU Xiujuan, ZHANG Jianbo, LI Huiquan, XIE Keqiang

3. Research progress on the preparation of gypsum mortar from desulfurization gypsum with high chlorine content 

ZHAO Li, LIU Zishu, XU Mingxin, WANG Hanxiao, WU Yachang, LU Qiang

4. Progress and prospect of research on comprehensive utilization of coal fly ash for preparation of mullite-based materials

GAO Jianming, DU Zongyuan, GUO Yanxia, CHENG Fangqin

5. Recent progress of synthesis and application of fly ash based zeolite

HE Guangyao, WANG Bin, SHI Pengcheng, BAO Weiren, CHANG Liping, HUANG Zhanggen, WANG Jiancheng, HAN Li'na

6. Characteristic analysis and utilization of coal gasification fine slag based on particle size classification

WANG Xuebin, YU Wei, ZHANG Tao, BAI Yonghui, LIU Lijun, SHI Zhaochen, YIN Rui, TAN Houzhang

7. Fuel-N transformation and NOA. emission characteristics of coal gasification fly ash during preheating process in the flameless combustion mode

DING Hongliang, OUYANG Ziqu

8. Experimental study on decarbonization of coal gasification fine slag by flotation

YU Wei, WANG Xuebin, BAI Yonghui, LIU Lijun, SHI Zhaochen, ZHAO Yuxuan, TAN Houzhang

9. Design and operation of a 100 t/d gasification fly ash boiler

MAN Chengbo, ZHU Jianguo, LYU Qinggang, OUYANG Ziqu, LIU Jingzhang

10. Research on physicochemical characteristics of fine slag from gasification in Northwest China

WANG Wenyu, LI Wei, LIANG Chen, REN Qiangqiang

11. Analysis and research on basic physical properties of gasification slag in representative areas of Sinopec

YANG Hongquan, SUN Zhigang, QU Jiangshan, ZENG Xiansong, ZHANG Jianbo, LI Shaopeng, LI Huiquan

12. Research on preparation and adsorption properties of ammonia nitrogen sorbent based on coal gasification slag 

MA Chao, WANG Bing, FAN Panpan, YANXiaohui,BA O Weiren, CHANG Liping, WANG Jiancheng

13. Experimental study on fluidized modification and regasification of gasification fly ash 

LIANG Chen, CHU Fuhao, REN Qiangqiang, WANG Xiaofang

14. Experimental research on pyrolysis products of single oil shale particle

FENG Weiqiang, BAI Ruiqi, FENG Yupeng, YAO Xuan, ZHANG Man, HUANG Yiqun, YANG Hairui